Δικηγορικό Γραφείο

Γεωργίου Κ . Καραμέτου

Ολοκληρωμένες Νομικές Υπηρεσίες


                               Το γραφείο μας

Σας παρέχει Νομικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε θέματα Αστικού, Τραπεζικού, Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου σε ιδιώτες και εταιρείες.

Για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των εντολέων μας, διαθέτουμε ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών που συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο στην άψογη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεών μας. Συνεργαζόμαστε επίσης μ' ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων και ειδικοτήτων, όπως φορολογικούς συμβούλους, λογιστές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, ψυχολόγους, coachers, καθώς και με αξιόπιστους και έμπιστους συνεργάτες ανά τον κόσμο.

Κύριος στόχος μας είναι η ικανοποίηση του "αισθήματος δικαίου" και η υπεράσπιση του συμφέροντος των εντολέων μας.Παρέχουμε υποστήριξη σε δικαστικές υποθέσεις και σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (διαιτησία - διαμεσολάβηση), αλλά και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.Το γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.     Ποινικό Δίκαιο

΄Άρτια εξειδίκευση στο αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου με συνεχείς παραστάσεις ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, ανακριτικών αρχών και αστυνομικών οργάνων

Τραπεζικό Δίκαιο

Συνεχής παρουσία στο χώρο του χρηματοπιστωτικού δικαίου, με ευέλικτες ρυθμίσεις και ολικές εξοφλήσεις μ΄έσα από "κουρέματα" τόκων

Αστικό Δίκαιο

Διεκδίκηση και είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας καθώς και προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων

Εξειδικευμένες Νομικές Υπηρεσίες

Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας

Δίκτυο καταρτισμένων επιστημονικών συνεργατών

Εμπιστοσύνη - Αποτελεσματικότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.