Βιογραφικό

                           Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Πτυχίο Νομικής Σχολής - LL.M. στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.

Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας».

Καθηγητής Νομικών Μαθημάτων σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Chief Creative Director in www.nomothesia.net.

Τομείς εξειδίκευσης:

- Αστικό Δίκαιο

- Ποινικό Δίκαιο

- Τραπεζικό Δίκαιο

- Αθέμιτος Ανταγωνισμός

- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά