Βιογραφικό

                                Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Πτυχίο Νομικής Σχολής - LL.M. στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.

Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας».

Chief Creative Director in www.nomothesia.net.

Τομείς εξειδίκευσης:

- Αστικό Δίκαιο

- Ποινικό Δίκαιο

- Τραπεζικό Δίκαιο

- Αθέμιτος Ανταγωνισμός

- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά