Βιογραφικό

                           Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Πτυχίο Νομικής Σχολής  

LL.M. στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο με εξειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο

M.Sc. στα Οικονομικά

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου

τ. Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας».

Καθηγητής Νομικών Μαθημάτων σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Chief Creative Director in www.nomothesia.net.

Μέλος της Ένωσης Μαχόμενων Ποινικολόγων 

Τομείς εξειδίκευσης:

- Ποινικό Δίκαιο

- Τραπεζικό Δίκαιο

- Αστικό Δίκαιο

- Μεταναστευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών

- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά