Βιογραφικό

                           Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Πτυχίο Νομικής Σχολής - LL.M. στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο - M.Sc. στα Οικονομικά

Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας».

Καθηγητής Νομικών Μαθημάτων σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Chief Creative Director in www.nomothesia.net.

Τομείς εξειδίκευσης:

- Αστικό Δίκαιο

- Ποινικό Δίκαιο

- Τραπεζικό Δίκαιο

- Δίκαιο Αλλοδαπών

- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά